Vi erbjuder flera mediekanaler som verkligen driver
försäljning OCH stärker varumärken

Sales UpLifts!

Genom oss når du miljoner kundkontakter per kampanj!

Kassabandsreklam är innovativt och bevisat effektivt.
Det fungerar!

Speciellt utvecklade dekaler eller tryckta kassaband
- vi har båda koncepten!

Vi säljer reklam på löpande band!

Rekordförsäljning med kampanjlådorna!

Distributionsbreddning!

SVENSK KASSABANDSREKLAM